INWESTOR ZASTĘPCZY

Kompleksowe prowadzenie inwestycji budowy budynku
mieszkalnego jednorodzinnego

INWESTOR ZASTĘPCZY

Kompleksowe prowadzenie inwestycji budowy budynku
mieszkalnego jednorodzinnego

1
1
tekst alternatywny

NOVA DOM

Kompleksowe prowadzenie inwestycji budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Od analizy lokalizacji, uzyskanie niezbędnych uzgodnień, przez projekt, po wykonawstwo i zgłoszenie do użytkowania.

tekst alternatywny

PROJEKTY

Zobacz nasze dotychczasowe realizacje.
Zapoznaj się z ofertą i projektami.

Jesteśmy sprawdzonym partnerem z bogatym doświadczeniem, świadczą o tym pozytywne opinie klientów.

tekst alternatywny

KONTAKT

Zadzwoń lub wypełnij formularz kontaktowy,
pomożemy Ci w podjęciu właściwych decyzji.

Masz pytanie? Jesteś zainteresowany naszą ofertą? Napisz do nas. Postaramy się skontaktować najszybciej jak to możliwe.

INWESTOR ZASTĘPCZY

Kompleksowe prowadzenie inwestycji budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego; od analizy lokalizacji inwestycji, uzyskanie niezbędnych uzgodnień, przez projekt, uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę, przygotowania inwestycji, po wykonawstwo i zgłoszenie do użytkowania.

Etap I – Analiza Inwestycji

Etap ten określa możliwości realizacji inwestycji w określonej lokalizacji; zgodność zamierzeń inwestora z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (lub w przypadku jego braku Warunkami Zabudowy); określenie programu funkcjonalno-przestrzennego. Określenie wstępnie kosztów inwestycji. Wstępny Harmonogram.

Analiza Architektoniczna

opracowanie programu funkcjonalno-przestrzennego (Zestawienie wymagań, wyobrażeń, planów Klienta dotyczących budynku, pomieszczeń i ich układu w planowanym budynku dostosowanych przez Architekta do otoczenia i uwarunkowań przestrzennych działki,

Dokumenty Formalno-Prawne

dostarczenie dokumentów formalno-prawnych wydanych przez instytucje publiczne: (Decyzji administracyjnych dotyczących lokalizacji obiektu, wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, oświadczenia i decyzji dotyczących dostępu do drogi publicznej i lokalizacji zjazdu, oświadczeń i warunków przyłączenia i dostawy mediów: wody, odbioru ścieków, odbioru wód opadowych, zapewnienia wydajności hydrantów p-poż., odbioru odpadów, dostawy energii elektrycznej, dostawy gazu, dostawy ogrzewania, oddziaływania na środowisko, zaleceń konserwatorskich), założeń do wniosku o wydanie warunków zabudowy.

Analiza Geodezyjna

Analiza prowadzona na podstawie dostarczonej mapy do celów projektowych opracowanej przez geodetę – w usłudze wykonanie mapy do celów projektowych.

Analiza Geotechniczna

Analiza przygotowania niezbędnych badań, określenie ich przebiegu i zakresu. Analiza uzyskanych wyników i zaleceń.

Etap II – Koncepcyjny

opracowanie koncepcji (budowy, przebudowy) obiektu; sprawdzenie możliwości zrealizowania zamierzeń Klienta. Koncepcja powstaje na podstawie mapy do celów projektowych, programu funkcjonalno-przestrzennego oraz dokumentów formalno-prawnych. Określenie średnich kosztów inwestycji.

Twoj inwestor

Kompleksowe prowadzenie inwestycji budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego; od analizy lokalizacji inwestycji, uzyskanie niezbędnych uzgodnień, przez projekt, uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę, przygotowania inwestycji, po wykonawstwo i zgłoszenie do użytkowania.

Etap III – Projekt Budowlany

sporządzenie projektu budowlanego to rozwinięcie wcześniej opracowanej koncepcji do projektu opracowanego zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub Warunków zabudowy i Polską Normą Projekt jest także uzgadniany z instytucjami wydającymi oświadczenia i warunki przyłączenia i dostawy mediów oraz z rzeczoznawcami w przypadku skomplikowanych projektów. Projekt budowlany jest załącznikiem do składanego wniosku o pozwolenie na budowę a następnie do otrzymanej decyzji. UWAGA – projekt budowlany nie można uznać za wystarczający dla bezproblemowej realizacji inwestycji. Na potrzeby realizacji inwestycji zostanie sporządzony projekt wykonawczy.

Etap IV – Pozwolenie na budowę

usługa uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę w imieniu inwestora na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa. Pozwolenie na budowę – po uzyskaniu statusu wykonalności – stanowi podstawę do rozpoczęcia budowy.

Etap V – Projekt Wykonawczy

Rozwinięcie wcześniej sporządzanego projektu budowlanego o szczegółowe rozwiązania wszystkich elementów obiektu: detale architektoniczne, rozwiązania zbrojeń i łączenia elementów konstrukcyjnych, przebieg i rozwiązanie kolizji pomiędzy instalacjami w obiekcie. Projekt wykonawczy (wraz z przedmiarem robót oraz kosztorysem inwestorskim) opracowywany jest dla osiągnięcia efektu realizacji inwestycji; stanowi podstawę do realizacji budowy. Sporządzenie kosztorysu wykonawczego stanowiącego harmonogram rzeczowo-finansowy do umowy pomiędzy inwestorem a Novą Dom Sp. z o.o.; szczegółowe koszty inwestycji, sporządzenie Harmonogramu robót.

Etap VI – Realizacja Obiektu-Wykonawstwo

Stan Surowy Otwarty (SSO)

Wykonanie zera budynku z robotami zanikającymi, mury parteru elementy konstrukcyjne, stropy, mury poddasza; więźba dachowa wraz z przekryciem dachu i obróbkami blacharskimi.

Stan Surowy Zamknięty (SSZ)

Montaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej; montaż bramy garażowej

Stan Deweloperski (SD)

Rozprowadzenie instalacji wewnętrznych (bez białego montażu); wykonanie tynków wewn.; wykonanie elewacji, ocieplenie poddasza; wykonanie wylewek wewnętrznych, ścianek działowych; montaż grzejników,

Prace Wykończeniowe Zewnętrzne (E)

Wykonanie utwardzenia dojścia, dojazdu, plantowanie terenu, wykonanie ogrodzenia, zjazdu indywidualnego, zewnętrzne instal. Przyłącza mediów; mała architektura

Prace Wykończeniowe Wewnętrzne (I)

Montaż stolarki wewnętrznej, biały montaż instalacji, roboty malarskie, okładziny ścian posadzek; balustardy;

Etap VII – Zakończenie Budowy

Zakończenie budowy, rozliczenie inwestycji, przekazanie dokumentacji powykonawczej, zgłoszenie budynku do użytkowania.

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer lorem quam, adipiscing condimentum tristique vel, eleifend sed turpis. Pellentesque cursus arcu id magna euismod in elementum purus molestie se!"

− Jan Kowalski, Grupa Nova

"Curabitur pellentesque massa eu nulla et consequat porttitor arcu porttitor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer lorem quam, adipiscing condimentum tristique vel, eleifend sed turpis. Morbi ut arcu dolor. Maecenas id nulla nec nibh viverra magna eu lacinia ullamcorper, augue est."

− Piotr Kowalski, Grupa Nova

"Integer lorem quam, adipiscing condimentum tristique vel, eleifend sed turpis. Morbi ut arcu dolor. Maecenas id nulla nec nibh viverra magna eu lacinia ullamcorper, augue est."

− Marek Kowalski, Grupa Nova

Nasi Partnerzy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer lorem quam, adipiscing condimentum tristique vel, eleifend sed turpis. Pellentesque cursus arcu id magna euismod in elementum purus molestie sed. Curabitur pellentesque massa eu nulla et consequat porttitor arcu porttitor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer lorem quam, adipiscing condimentum tristique vel, eleifend sed turpis. Morbi ut arcu dolor. Maecenas id nulla nec nibh viverra magna eu lacinia ullamcorper, augue est.